3rdclinic

فوتبالي پزشكي

پارگی تاندون آشیل- قسمت اول

تاندون آشیل یا زردپی آشیل Achilles Tendon، یک نوار طنابی شکل سفید رنگ است که در پشت ساق پا قرار دارد و دو عضله پشت ساق پا را به نام گاستروکنمیوس Gastrocnemius (در تلفظ این نام حرف "ک" ساکن و حرف "ن" با کسره است) و سولئوس Soleus، به استخوان پاشنه پا (کالکانئوس) متصل می کند.

کلینیک سوم- پارگی تاندون آشیل- قسمت اول             کلینیک سوم- پارگی تاندون آشیل- قسمت اول

قبلا اشاره کردیم که تاندون ها عضلات را به استخوان ها وصل می کنند و به این ترتیب انقباض عضلات از طریق آنها به استخوان ها و مفاصل منتقل می شود و یک حرکت انجام می شود. هنگامی که عضله پشت ساق پا منقبض می شود، تاندون آشیل سفت می شود و پاشنه پا را می کشد. در نتیجه، شما می توانید پای خود را به حالت مستقیم و کشیده در آورید و بر روی نوک انگشتان خود بایستید، بدوید و بپرید. بنا بر این، تاندون آشیل برای فعالیت هائی مانند راه رفتن، دویدن و پریدن بسیار ضروری است. پارگی کامل تاندون آشیل که معمولا در حدود 5-2 سانتیمتری بالای استخوان پاشنه پا اتفاق می افتد و "پارگی تاندون آشیل Achilles tendon rupture" خوانده می شود.


علل
شایع ترین مکانیسم های این آسیب عبارتند از راست و کشیده شدن ناگهانی و قدرتمند پا و یا خم شدن ناگهانی و قدرتمند پا. علت دیگر این پارگی می تواند وارد آمدن ضربه مستقیم به تاندون آشیل باشد.


در ورزش کاران این آسیب در ورزش هائی اتفاق می افتد که نیازمند سرعت گیری های ناگهانی یا کاهش سرعت ناگهانی و پرش می باشد مانند فوتبال، دو و بسکتبال. در چنین وضعیت هائی، نیروی اعمال شده بر تاندون بیشتر از قدرت خود تاندون است.


پارگی تاندون آشیل در افراد غیر ورزشکاری که آمادگی جسمانی ندارند و بدون گرم کردن و کشش صحیح و کافی به ورزش می پردازند نیز شایع است. این افراد که آسیب قبلی یا مشکلی در ساق پایشان نداشته اند بدون آماده سازی صحیح به انجام ناگهانی فعالیتی ورزشی می پردازند و در معرض آسیب به تاندون آشیل می باشند.
نکته مهم برای پیشگیری از این آسیب دیدگی، آماده سازی، گرم کردن و کشش عضلات و تاندون آشیل پیش از انجام حرکات ورزشی است که در افراد غیر ورزشکار به ندرت به آن توجه می شود.


علائم پارگی تاندون آشیل

کلینیک سوم- پارگی تاندون آشیل- قسمت اول


 
-    علامت کلاسیک پارگی تاندون آشیل این است که فرد احساس می کند که به پشت پایش ضربه ای محکم یا گلوله خورده است.

کلینیک سوم- پارگی تاندون آشیل- قسمت اول
 

-    اغلب فرد یک صدای "پاپ" را می شنود و بلافاصله درد شدیدی احساس می کند. در این حالت، فرد می تواند با لنگیدن راه برود ولی نمی تواند بدود، از پله بالا برود یا بر روی انگشتان پایش بایستد.

کلینیک سوم- پارگی تاندون آشیل- قسمت اول
                    

-    به دنبال این پارگی، تورم و کبودی نیز ممکن است بوجود آیند.

تاندون آشیل یا زردپی آشیل Achilles Tendon، یک نوار طنابی شکل سفید رنگ است که در پشت ساق پا قرار دارد و دو عضله پشت ساق پا را به نام گاستروکنمیوس Gastrocnemius (در تلفظ این نام حرف "ک" ساکن و حرف "ن" با کسره است) و سولئوس Soleus، به استخوان پاشنه پا (کالکانئوس) متصل می کند.

کلینیک سوم- پارگی تاندون آشیل- قسمت اول             کلینیک سوم- پارگی تاندون آشیل- قسمت اول

قبلا اشاره کردیم که تاندون ها عضلات را به استخوان ها وصل می کنند و به این ترتیب انقباض عضلات از طریق آنها به استخوان ها و مفاصل منتقل می شود و یک حرکت انجام می شود. هنگامی که عضله پشت ساق پا منقبض می شود، تاندون آشیل سفت می شود و پاشنه پا را می کشد. در نتیجه، شما می توانید پای خود را به حالت مستقیم و کشیده در آورید و بر روی نوک انگشتان خود بایستید، بدوید و بپرید. بنا بر این، تاندون آشیل برای فعالیت هائی مانند راه رفتن، دویدن و پریدن بسیار ضروری است. پارگی کامل تاندون آشیل که معمولا در حدود 5-2 سانتیمتری بالای استخوان پاشنه پا اتفاق می افتد و "پارگی تاندون آشیل Achilles tendon rupture" خوانده می شود.


علل
شایع ترین مکانیسم های این آسیب عبارتند از راست و کشیده شدن ناگهانی و قدرتمند پا و یا خم شدن ناگهانی و قدرتمند پا. علت دیگر این پارگی می تواند وارد آمدن ضربه مستقیم به تاندون آشیل باشد.


در ورزش کاران این آسیب در ورزش هائی اتفاق می افتد که نیازمند سرعت گیری های ناگهانی یا کاهش سرعت ناگهانی و پرش می باشد مانند فوتبال، دو و بسکتبال. در چنین وضعیت هائی، نیروی اعمال شده بر تاندون بیشتر از قدرت خود تاندون است.


پارگی تاندون آشیل در افراد غیر ورزشکاری که آمادگی جسمانی ندارند و بدون گرم کردن و کشش صحیح و کافی به ورزش می پردازند نیز شایع است. این افراد که آسیب قبلی یا مشکلی در ساق پایشان نداشته اند بدون آماده سازی صحیح به انجام ناگهانی فعالیتی ورزشی می پردازند و در معرض آسیب به تاندون آشیل می باشند.
نکته مهم برای پیشگیری از این آسیب دیدگی، آماده سازی، گرم کردن و کشش عضلات و تاندون آشیل پیش از انجام حرکات ورزشی است که در افراد غیر ورزشکار به ندرت به آن توجه می شود.


علائم پارگی تاندون آشیل

کلینیک سوم- پارگی تاندون آشیل- قسمت اول


 
-    علامت کلاسیک پارگی تاندون آشیل این است که فرد احساس می کند که به پشت پایش ضربه ای محکم یا گلوله خورده است.

کلینیک سوم- پارگی تاندون آشیل- قسمت اول
 

-    اغلب فرد یک صدای "پاپ" را می شنود و بلافاصله درد شدیدی احساس می کند. در این حالت، فرد می تواند با لنگیدن راه برود ولی نمی تواند بدود، از پله بالا برود یا بر روی انگشتان پایش بایستد.

کلینیک سوم- پارگی تاندون آشیل- قسمت اول
                    

-    به دنبال این پارگی، تورم و کبودی نیز ممکن است بوجود آیند.

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم تیر ۱۳۸۹ساعت   توسط دكتر محسن پرورش  |